Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 26.10.2021 - 23:03:45   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 21. zasedání RRTV, konaného dne 22. 12. 2020

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 25.12.2020


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 21. zasedání projednala 44 bodů programu. Vyhodnotila 39 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Rada udělila čtyři licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o k provozování televizního vysílání programů TeenNick, Polsat Comedy Central Extra, Paramount Channel Polska a Comedy Central Polska, šířených prostřednictvím družic. Na 21. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk Kolšov 107,6 MHz / 500 W.


- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk Kolšov 107,6 MHz / 500 W, souřadnice WGS 84: 16 56 30 / 49 53 42 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů České Budějovice V 104,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 28 12 / 48 58 03 a Liberec město 3 95,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 03 55 / 50 46 11, se lhůtou pro doručení žádostí do 26. ledna 2021.

- Rada udělila právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: TeenNick; základní programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americkou produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Izrael, Německo, Rumunsko; hlavní jazyk vysílání: rumunština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 30. listopadu 2020, č.j.: RRTV/15798/2020-vra.

- Rada udělila právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Polsat Comedy Central Extra; základní programová specifikace: Komediální televizní program zaměřený na evropskou produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Polsko; hlavní jazyk vysílání: polština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 1. prosince 2020, č.j.: RRTV/15819/2020-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 10. prosince 2020, č.j.: RRTV/378451/2020-vra.

- Rada udělila právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Paramount Channel Polska; základní programová specifikace: Program zaměřený na filmy a seriály americké produkce; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Polsko; hlavní jazyk vysílání: polština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 1. prosince 2020, č.j.: RRTV/15833/2020-vra.

- Rada udělila právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Comedy Central Polska; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na americkou produkci komediálních pořadů; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Polsko; hlavní jazyk vysílání: polština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 1. prosince 2020, č.j.: RRTV/15840/2020-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 10. prosince 2020, č.j.: RRTV/16565/2020-vra.

- Rada podle § 21 odst. 1 písm. a) a d), zákona č. 231/2001 Sb. udělila provozovateli ViacomCBS Networks International s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, RRTV/4195/2015 - SMU, sp. zn. 2015/924/SMU/MTV ze dne 18. listopadu 2015, spočívající ve změně názvu programu Prima Comedy Central na Paramount Network k 12. 1. 2021 a ve změně znění programových podmínek, v rozsahu žádosti doručené dne 2. prosince 2020 pod č.j. RRTV/15845/2020-vra.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 17. prosince 2020, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Paramount Channel, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím sp. zn.: 2013/989/sve/MTV, č.j.: sve/315/2014, ze dne 21. ledna 2014, dle žádosti ze dne 10. prosince 2020, č.j.: RRTV/16135/2020-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., udělila provozovateli České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Nalaďte se na DVB-T2 šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence ze dne 23. července 2019, č.j. RRTV/9413/2019-zem, spis. zn.: 2019/481/zem, a to do 28. února 2021, v rozsahu dle žádosti ze dne 2. prosince 2020, č.j. RRTV/15851/2020-vra.

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., udělila provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, souhlas s přerušením vysílání televizního programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence č.j. RRTV/13637/2017-zem, spis. zn.: 2017/661/zem, ze dne 26. září 2017, a to do 31. května 2021, v rozsahu dle žádosti ze dne 27. listopadu 2020, č.j. RRTV/15735/2020-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 258 59 838, se sídlem Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, o zahájení vysílání televizního vysílání programu POLAR 2 šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů dle licence č.j. RRTV/15435/2020-zem, spis. zn.: 2020/724/zem ze dne 18. listopadu 2020, a to dne 29. listopadu 2020, v rozsahu podání doručeného dne 29. listopadu 2020 pod č.j. RRTV/15756/2020-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, o zahájení vysílání televizního vysílání programu Paramount Network šířeného prostřednictvím družice dle licence č.j. RRTV/15622/2020-fia, spis. zn.: 2020/846/fia ze dne 24. listopadu 2020, a to dne 17. prosince 2020 v rozsahu podání doručeného dne 13. prosince 2020 pod č.j. RRTV/16656/2020-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, že dne 1. ledna 2021 zahájí vysílání televizního vysílání programů šířených prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (popř. oběma technickými prostředky, tj. zvláštními přenosovými systémy a družicí) dle licencí udělených ze dne 18. listopadu 2020, a to programů: Boing French, Boomerang Benelux CEE GAS, Boomerang Eire (ZPS, družice), Boomerang French, Boomerang MENA, Boomerang Nordic, Boomerang Portuguese, Cartoon Network CEE, Cartoon Network Dutch, Cartoon Network Eire (ZPS, družice), Cartoon Network French, Cartoon Network MENA PAN, Cartoon Network Nordic, Cartoon Network Poland, Cartoon Network Portuguese, Cartoon Network RSE, Cartoonito Eire (ZPS, družice), v rozsahu podání doručeného dne 29. listopadu 2020 pod č.j. RRTV/15756/2020-vra.

- Rada konstatovala, že provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, zanikla dne 10. prosince 2020 dle § 24, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu NOVA šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím č.j. zem/7962/08, sp. zn. 2008/1354/zem/CET ze dne 10. prosince 2008, dle oznámení ze dne 4. prosince 2020 doručeného pod č.j. RRTV/16034/2020-vac dne 4. prosince 2020. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada se seznámila s dokumenty Evropské komise: European Democracy Action Plan a Media Action Plan, které byly oficiálně publikovány dne 3. prosince 2020.

- Rada se seznámila s Memorandem o přeshraniční spolupráci - Memorandum of Understanding, které bylo přijato Evropskou skupinou regulátorů pro audiovizuální média ERGA na posledním plenárním jednání, které se konalo dne 3. prosince 2020.

- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, o podání vysvětlení týkající se teleshoppingového bloku s přímou nabídkou mobilního telefonu Blaupunkt, odvysílaného dne 28. dubna 2020 od 14:42 hodin na programu KLENOT TV, respektive o doložení následujících skutečností: 1) že původní cena nabízeného mobilního telefonu Blaupunkt TX01 je 48 159 Kč (v teleshoppingu je na stylizované cenovce v levé části obrazu uvedeno „Původní cena 48 159 Kč“ a moderátorka zmiňuje, že běžná cena na trhu je pětinásobná oproti ceně výrobku v teleshoppingu), 2) že výrobcem nabízeného mobilního telefonu je skutečně společnost Blaupunkt (jak to naznačuje fotografická sekvence evokující přehled historie firmy Blaupunkt), když dle veřejně dostupných zdrojů společnost Blaupunkt zanikla v roce 2016, a konečně 3) že nabídka telefonu Blaupunkt TX01 probíhající v předmětném teleshoppingu byla skutečně množstevně omezená, když v dalších odvysíláních teleshoppingu (například dne 29. dubna 2020 v úseku 2:50:36-03:13:27 hodin, 29. dubna 2020 v úseku 03:52:33-04:15:23 hodin, 29. dubna 2020 v úseku 11:07:27-11:28:55 hodin, nebo třeba 2. května 2020 v úseku 03:29:32-03:52:23 hodin) je identický produkt se stejným výchozím množstvím 30 kusů, se stejným tvrzením, že je to „OBROVSKÁ PREMIÉRA“. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

- Rada se seznámila s vyrozuměním zástupkyně veřejného ochránce práv o zahájení šetření ohledně postupu Rady při uplatňování dohledových opatření nad vysíláním televizního pořadu Výměna manželek.

- Rada schválila návrh odpovědi zástupkyni veřejného ochránce práv na vyrozumění o zahájení šetření ohledně postupu Rady při uplatňování dohledových opatření nad vysíláním televizního pořadu Výměna manželek.

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, PSČ 152 00, na základě jakých smluvních ujednání či jiných dohod byla do pořadu Ulice - 3859. díl, umístěného v rámci služby nova.cz, resp. její sekce VOYO, zařazena v čase 01:17 minut od začátku pořadu vizuální prezentace bankomatu společnosti MONETA Money Bank, a.s.

- Rada provedla výmaz poskytovatele KOUDELKA PARTNERS s.r.o., IČ: 03744876, se sídlem v Praze, Nad Turbovou 730/28, PSČ 150 00, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování služby QUICK7TV.CZ.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: www.rrtv.cz


V Praze dne 23. 12. 2020, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
18.12.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 16. 12. 2020
18.12.2020 • V 3 pódiách sa predstaví Gladiator, Andrea Bučko Trio a kapela Akustika
17.12.2020 • Rádio_FM predstaví počas vianočnej Bielej noci v Bratislave unikátnu inštaláciu Panák_FM
14.12.2020 • Autokino Strahov promítá denně - chystá Lásku nebeskou, Slam Poetry i dobročinnou dražbu
10.12.2020 • Tisková zpráva z 20. zasedání RRTV, konaného dne 8. 12. 2020
10.12.2020 • Slovak Telekom štartuje prvú rozsiahlu prevádzku mobilnej 5G siete už dnes

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist