Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Středa • 28.02.2024 - 04:59:47   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 19. zasedání Rady, konaného dne 21. 11. 2023

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.gov.cz Přidané: 24.11.2023


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 19. zasedání projednala 49 bodů programu. Vyhodnotila 17 stížností diváků a posluchačů, vydala devět upozornění na porušení zákona. Rada uložila dvě pořádkové pokuty, každou ve výši 1000 Kč, provozovateli Město Přibyslav, jelikož bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení k logu programu TV Přibyslav a rovněž vysvětlení, z jakého důvodu jako zvukový podkres videotextové smyčky v rámci vysílání programu TV Přibyslav ve dnech 4. - 5. června 2023 zvolil vysílání programu Český rozhlas Region, ačkoli v rámci podmínek licence programu TV Přibyslav deklaruje, že do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání.


Rada na svém 19. zasedání udělila společnosti HBO Europe s.r.o. 5 licencí k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů s názvy programů: HBO Czechia and Slovakia, HBO Adria, HBO Poland, HBO Hungary a HBO Romania.

Rada zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 89 zapsaných poskytovatelů těchto služeb).


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2013/681/zab/MED, č.j. bar/2378/2014 ze dne 15.4.2014) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio FM Plus a ve změně licenčních podmínek, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří nedílnou přílohu tohoto rozhodnutí.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o žádosti provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, 12800 Praha, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 13 / 50 40 50 a Černice 87,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 24 58 / 49 41 01, neboť žadatel vzal svou žádost zpět.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Hranice 1 107,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 45 00 / 49 32 53; Šumperk II 102,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 58 46 / 49 57 31; Zábřeh 105,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 51 49 / 49 51 43 se lhůtou pro doručení žádostí do 21. prosince 2023.

- Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením licence č.j. 2014/232/zab ze dne 28. dubna 2015 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio City šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), s licencemi č.j. Ru/116/04 ze dne 7. července 2004 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio City šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající), č.j. 2014/491/zab ze dne 2. prosince. 2014 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio City šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající), č.j. 2018/161/zab ze dne 4.6.2019 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio City šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající).

- Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením licence č.j. 2019/341/zab ze dne 19.11.2019 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licencemi č.j. Ru/100/01 ze dne 9. 5. 2001 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2011/778/zab ze dne 31.7.2012 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2013/676/zab ze dne 22.7.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2014/75/zab ze dne 16. prosince 2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2015/848/zab ze dne 15. března 2016 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2015/852/zab ze dne 15.3.2016 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2015/848/zab ze dne 15. března 2016 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2016/39/zab ze dne 21.6.2016 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2016/726/zab ze dne 18.7.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2017/395/zab ze dne 10.10.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2011/1121/zab ze dne 18.9.2012 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím ysílačů, č.j. 2012/449/zab ze dne 19.3.2013 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2013/671/zab ze dne 4. února 2014 2013 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2013/673/STR/Gam ze dne 4. února 2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2013/675/zab ze dne 4. února 2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2013/712/zab ze dne 15.4.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2013/690/zab ze dne 15.4.2014 2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2014/373/zab ze dne 4.11.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2017/1095/zab ze dne 4. září 2018 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2013/784/zab ze dne 27.5.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. 2014/4/zab ze dne 19.8.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů a č.j. 2013/1000/zab ze dne 4. listopadu 2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock radio šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající).

- Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením licence sp.zn. RRTV/2022/1402/zab ze dne 21. března 2023 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licencemi č.j. Ru/99/01 ze dne 9. května 2001 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2013/682/zab ze dne 1.dubna 2014 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2013/975/zab ze dne 16. září 2014 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2021/151/zab ze dne 20. července 2021 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2015/118/zab ze dne 21. července 2015 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2013/719/zab ze dne 29.dubna 2014 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2014/343/zab ze dne 2. prosince 2014 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů a sp. zn. 2021/730/zab ze dne 26. dubna 2022 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající).

- Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením licence č.j. Ru/93/99 ze dne 14.12.1998 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio Orion šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence sp. zn. 2015/355/zab ze dne 19. 7. 2016 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio Orion šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající).

- Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením licence č.j. Ru/32/99 ze dne 14.12.1998 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence sp. zn. 2011/771/zab ze dne 2.10.2012 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2013/720/zab/MED ze dne 29.4.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2013/990/zab ze dne 21.10.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2013/991/zab ze dne 21.10.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající).

- Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením licence sp. zn. 2014/46/zab ze dne 4.11.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence č.j. Ru/139/01 ze dne 12.6.2001 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2011/773/zab ze dne 17.7.2012 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2013/992/zab ze dne 30.9.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2016/915/zab ze dne 25.4.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2016/917/zab ze dne 25.4.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 2016/1027/zab ze dne 6.6.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající).

- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.

- Rada se seznámila usnesením Městského soudu v Praze č.j. 5 A 90/2021-41 ze dne 31.10.2023, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě společnosti Prime Studio s.r.o. proti rozhodnutí Rady sp. zn. RRTV/2021/420/str, č.j. RRTV/7645/2021-str ze dne 8.6.2021, kterým Rada odmítla žádost společnosti Prime Studio s.r.o. o udělení licence k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Radio Context šířeného prostřednictvím vysílačů.

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: HBO Czechia and Slovakia; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 20. října 2023 pod č.j. RRTV/12416/2023-vra.

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: HBO Adria; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie; hlavní jazyk vysílání: anglický; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 20. října 2023 pod č.j. RRTV/12417/2023-vra.

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: HBO Poland; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Polsko; hlavní jazyk vysílání: polský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 20. října 2023 pod č.j. RRTV/12419/2023-vra.

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: HBO Hungary; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 20. října 2023 pod č.j. RRTV/12421/2023-vra.

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: HBO Romania; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Rumunsko, Moldavsko; hlavní jazyk vysílání: rumunský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 20. října 2023 pod č.j. RRTV/12420/2023-vra.

- Rada prodlužuje provozovateli TV MORAVA, s.r.o., IČ: 25826841 se sídlem: 8. května 497/37, 779 00 Olomouc, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence sp. zn. 2014/499/FIA/TV, č.j. FIA/2223/2014 ze dne 17. června 2014, k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu TV MORAVA, šířeného prostřednictvím vysílačů, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 7. listopadu 2023 pod č.j. RRTV/13101/2023-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Meridi s.r.o., IČ 281 47 324, doručeným Radě dne 3. listopadu 2023 pod č.j. RRTV/13009/2023-vra, spočívajícím v oznámení rozšíření vysílání programu Kurýr TV o novou lokalitu dle parametrů IO 302273/PT k 1. listopadu 2023.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele AQUA content s.r.o., IČ 171 29 303, doručeným Radě dne 13. listopadu 2023 pod č.j. RRTV/13239/2023-vra, spočívajícím v oznámení zahájení vysílání programu iVodárenství TV.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Kinobox s.r.o., IČ: 17368162, doručeného Radě dne 6. listopadu 2023, toto potvrzení: Poskytovatel Kinobox s.r.o., IČ: 17368162, sídlem Štítného 1233/34, Žižkov, 130 00 Praha 3, byl dne 21. listopadu 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 1. června 2023 pod názvem Kinobox, na internetové adrese www.kinobox.cz nebo prostřednictvím aplikace Kinobox pro iOS a Android.

- Rada se seznámila s vysvětlením Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o. (SPIR), Korunní 483/89, Vinohrady, PSČ 130 00, Praha 3, ve věci Etického kodexu, a konstatuje, že Etický kodex spolupracujícího samoregulátora SPIR je schválený.

- Rada se seznámila s obsahem 58. plenárního zasedání EPRA.

- Rada schvaluje Statut Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

- Rada schvaluje záštitu nad konferencí DIGIMEDIA 2024.

- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za září a říjen roku 2023.

- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.


V Praze dne 23. 11. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
28.11.2023 • Telly naděluje vánoční dárky: oblíbené balíčky za půlku a celý prosinec atraktivní stanice pro všechny zdarma
20.11.2023 • Televízne spravodajstvo RTVS lídrom v objektivite. Ako najobjektívnejšie ho označila viac ako štvrtina Slovákov
17.11.2023 • Asociace komerčních televizí připravila speciální oslavy Světového dne televize
09.11.2023 • Tisková zpráva z 18. zasedání RRTV, konaného dne 7. 11. 2023
07.11.2023 • Markíza odstúpila od zmlúv s operátormi ANTIK a DSI DATA
27.10.2023 • Tisková zpráva ze 17. zasedání RRTV, konaného dne 24. 10. 2023

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist