Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Středa • 28.02.2024 - 04:39:26   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 20. zasedání RRTV, konaného dne 5. 12. 2023

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.gov.cz Přidané: 09.12.2023


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 20. zasedání projednala 34 bodů programu. Vyhodnotila 19 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku. Rada na svém 20. zasedání udělila jednu licenci k provozování zemského televizního vysílání společnosti #THETOPMERCH s.r.o., IČ: 19063300, k provozování vysílání programu HitTV šířenému prostřednictvím vysílačů.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada uložila napomenutí společnosti Kafka and Partners s.r.o., IČ: 25788302, za porušení ustanovení § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že provozuje televizní vysílání programu Yachting TV rostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniž je k tomu oprávněna podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona.

- Rada uložila jednu pokutu společnosti Lounge and Live TV, s.r.o., IČ: 17801451, za porušení ustanovení § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že provozuje televizní vysílání programu Lounge TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniž je k tomu oprávněna podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona.

- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 13 / 50 40 50 a Černice 87,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 24 58 / 49 41 01 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Jeseník město 4 99,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 12 42 / 50 13 38; Mohelnice 2 90,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 53 16 / 49 46 54; Rakovník I 98,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 29 44 / 50 07 56; Sokolov II 96,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 40 27 / 50 10 26; Sušice 5 87,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 30 59 / 49 15 03; Třinec I 87,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 18 40 30 / 49 40 10; Valašské Meziříčí Štěpánov 98,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38; Velká Bíteš Čikov 101,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 08 40 / 49 15 52 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Praha Strahov I 101,6 MHz / 100 W, žadatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, program HEY Radio (licence sp.zn.: RRTV/2016/1060/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Praha 90,7 MHz / 100 W, žadatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem, Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, program Radio COLOR (licence sp.zn. RRTV/2007/277/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se sídlem Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno, doručeným dne 21.11.2023 pod č.j. RRTV/13472/2023-vra, spočívajícím v informaci o výluce vysílání programu Radio Proglas za měsíc říjen 2023. Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČO 26765586, Bělehradská 299/132, Praha 2, 120 00, doručeným dne 23.11.2023 č.j. RRTV/13539/2023-vra, spočívajícím v informaci o zahájení vysílání prostřednictvím vysílače na kmitočtu Hodkovice nad Mohelkou 106,6 MHz / 50 W, program Hitrádio Contact, licence č.j. Ru/284/00.

- Rada uděluje společnosti #THETOPMERCH s.r.o., IČ: 19063300, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Hit TV; základní programová specifikace: Teleshoppingová a reklamní televize; časový rozsah vysílání: 16 až 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 18. října 2023 pod č.j. RRTV/12351/2023-vra a jejího následného doplnění.

- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Kafka and Partners s. r. o., IČ: 257 88 302, se sídlem Jemnická 345/5, Praha 4 - Michle, 140 00, ze dne 2. října 2023 pod čj. RRTV/11217/2023-vra, ve znění doplnění ze dne 8. listopadu 2023 pod čj. RRTV/13148/2023-vra ve věci zahájení správního řízení o přestupku.

- Rada dle § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. , o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti o přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb. rozhodla takto: I. Obviněná společnost Kafka and Partners s. r. o., IČ: 257 88 302, se sídlem Jemnická 345/5, Praha 4 - Michle, 140 00, se uznává vinnou v souladu s § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že provozuje televizní vysílání programu Yachting TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniž je k tomu oprávněna podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona. II. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb. ukládá pachateli za spáchání uvedeného přestupku správní trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na možné důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest uložení pokuty dle ustanovení § 60 odst. 7 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého lze za předmětný přestupek možné uložit pokutu až do výše 10 000 000,- Kč. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč.

- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 17801451, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, ze dne 3. října 2023 pod čj. RRTV/11231/2023-vra, ve znění doplnění ze dne 8. listopadu 2023 pod čj. RRTV/13147/2023-vra ve věci zahájení správního řízení o přestupku.

- Rada dle § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č.. 231/2001 Sb.“) a § 46 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti o přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb. rozhodla takto: I. Obviněná společnost Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 17801451, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, se uznává vinnou v souladu s § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že provozuje televizní vysílání programu Lounge TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniž je k tomu oprávněna podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona. II. Za přestupek se pachateli v souladu s § 60 odst. 7 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., ukládá pokuta ve výši 50 000,- Kč. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč.

- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámeními provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, ANTIK Telecom CZ s.r.o., IČ: 24823341, se sídlem: náměstí Tovární 1112, Chrudim, 537 01, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. 2016/110/SMU/Tan, č.j. RRTV/1059/2016-SMU ze dne 5. dubna 2016, spočívajícím v rozšíření programové nabídky.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 12. listopadu 2023 v čase 17:20 hodin na programu NOVA odvysílal reklamní spot s motivem HOT PEPPERS Prague, který je obchodním sdělením týkajícím se erotických služeb (propagace nočního striptýzového klubu Hot Peppers se sídlem v Praze; zvuková složka: „Noc, na kterou nezapomeneš - Hotpeppers Prague.“), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.


V Praze dne 7. 12. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
08.12.2023 • Deň s Nadáciou Markíza má za sebou jubilejný 10. ročník, vyzbierali sme rekordných 118 000 eur na podporu detského duševného zdravia
06.12.2023 • Deň s Nadáciou Markíza bude zajtra pomáhať už jubilejný desiaty raz, opäť sa zameria na duševné zdravie mladých
03.12.2023 • RTVS opäť pomáha a štartuje zimnú časť charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku
30.11.2023 • Benefiční díl soutěže StarDance byl nejúspěšnější v historii pořadu. Pro Centrum Paraple se vybralo 25 174 220 Kč
28.11.2023 • Telly naděluje vánoční dárky: oblíbené balíčky za půlku a celý prosinec atraktivní stanice pro všechny zdarma
24.11.2023 • Tisková zpráva z 19. zasedání Rady, konaného dne 21. 11. 2023

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist